راهیابی تیم گراپلینگ کیک بوکسینگ چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری

راهیابی تیم گراپلینگ کیک بوکسینگ چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری

رئیس هیات ورزش‌های رزمی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تیم منتخب گراپلینگ کیک بوکسینگ بانوان چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری اعزام شد. احمد مولوی اظهارداشت: تیم ۲۲ نفره بانوان گراپلینگ کیک بوکسینگ استان در دو استایل مبارزاتی لوکیک و گراپلینگ کیک بوکسینگ (ترکیبی) به مسابقات کشوری اعزام شدند. وی افزود: تیم استان به مربیگری