چک لیست سئوی Monster باید برای سال ۲۰۲۴ داشته باشید

چک لیست سئوی Monster باید برای سال ۲۰۲۴ داشته باشید

  اگر می‌پرسید بودجه بازاریابی دیجیتال خود را برای سال جاری کجا باید قرار دهید، به چک لیست SEO هیولایی MUST-have خود برای سال ۲۰۲۴ نگاه نکنید. تشخیص آن چندان سخت نیست. در سال ۲۰۲۰، ترافیک جستجوی ارگانیک به ۵۳٪ افزایش یافت. با توجه به اینکه تنها ۱۵ درصد از ترافیک از جستجوی پولی (BrightEdge)